Hipotēku bankas finansējums lauksaimniekiem

Finansējums lauksaimniekiemHipotēku banka valsts vārdā izstrādājusi vairākas atbalsta programmas, lai veicinātu Latvijas tautsaimniecību un pievienotās vērtības radīšanu. Bankas izstrādātās programmas Apgrozāmie līdzekļi lauksaimniekiem ietvaros pieejams finansējums lauksaimniecībai aizdevuma formā.

Lai saņemtu finansējumu, lauksaimniekiem vispirms jākļūst par programmas dalībniekiem. Par tiem var kļūt:

 • saimnieciskās darbības veicēji, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu;
 • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības;
 • augļu un dārzeņu ražotāju grupas.

Atbilstot kādai no augstāk minētajām grupām, nepieciešams bankā iesniegt šādus dokumentus:

 • pieteikumu;
 • finanšu informāciju;
 • veidlapu lauksaimniekiem – iesniegumude minimis atbalsta saņemšanai;
 • veidlapu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – uzskaiti par saņemto de minimis atbalstu;
 • izziņu no VID, ka nav nodokļu parādi vai izziņu, ka ir sastādīts parādu atmaksas grafiks un tas tiek pildīts;
 • CV;
 • atļauja no tām kredītiestādēm, kurās ir esoši kredīti, par aizdevuma saņemšanu Hipotēku bankā.

Tiesa, pirms finansejuma piešķiršanas kredīta speciālisti izvērtēs, vai :

 • ir pietiekams aizdevuma nodrošinajums;
 • pieteicējam ir pozitīva kredītvēsture, respektīvi, vai tas neatrodas kādā parādnieku reģistrā;
 • ir stabila finanšu situācija;
 • ir apmierinoša plānotā ienākumu un izdevumu prognoze.

Par aizdevuma galvotājiem var tikt piesaistīti uzņēmuma īpašnieki, kuriem pieder vismaz 10% no kapitāla daļām.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *